Förkläden för dig som arbetar inom servering och kök. Förkläden i form av kockförkläden, grillförkläden, bröstlappsförkläden. Skinnförkläden av bra kvalitet.